ÖLAND

ILLHARJEN / ALSEDA

STRÖMMAHULT

STORA FLY

BLÅSIPPAN

HÖRNEBO SKIFFERGRUVA